Sogebok

llustrasjonane til boka "Den gammle mannen og guten" av Sverre Bungum

Her var ynskje frå forfattar enkle illustrasjonar.  At utrykke skulle vera strek som vart teikna med penn/blekk