Lubbevers

Gjennom barneboka "Lubbevers" av Bjørn Arve Lunde har eg hatt ansvaret for layout - grafisk formjeving/design og vore mellomledd mellom kunde og trykkeri.

I boka har eg nytta illustrasjonar som forfattaren sjølv har teikna. Desse har eg forsterka og fått bruka på forskjellige måtar i boka, samstundes som eg har bevart den orginale streken og fargane til illustratøren.